Assessorem i exercim com a consultora perquè el client pugui portar a terme la seva gestió de RRPP de la manera més eficient.