En un esdeveniment, el protocol és un element clau que no es pot deixar de banda i és per això que des de NADARK procurem aportar la nostra experiència, assessorament, informació i coordinació en qualsevol quadre de protocol.